Mr. Nevyan Kostadinov Kostov - Chairperson
Bar Association - Razgrad
mob. +359 888 444 588

Ms. Nadezhda Vasileva Savova - chlen
Bar Association - Razgrad
mob. +359 898 564 613

Ms. Rumyana Petrova Kostadinova - chlen
Bar Association - Razgrad
mob. +359 896 713 600

Ms. Albena Todorova Todorova - chlen
Bar Association - Razgrad
mob. +359 888 003 957

Ms. Nevena Miteva Yordanova - chlen
Bar Association - Razgrad
mob.: +359 884 536 318