Национално бюро за правна помощ - София организира работна среща по проблемите на правната помощ, която ще се състои на 20.02.2009 г. в гр.София, хотел "Родина", зала "Марица" от 14,00 ч. с председателите и секретарите на всички адвокатски колегии.
Представители на Адвокатска колегия - Разград ще бъдат:
Емил Николов Рангелов
Катинка Петкова Матеева