адв. Мариела Господинова Томова - председател
Адвокатска колегия - Разград
гр. Разград, ул.Иван Вазов 7, ет.3, офис 4
моб. 0896 080 309

адв. Йорданка Цонева Кондиева - член
Адвокатска колегия - Разград
гр.Разград, ул.Искър 1, офис 24
моб. 0899 130 828

адв. Стоян Костадинов Стоянов - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград ,ул.Русе 4, бл. София, партер
моб. 0898 580 863

адв. Светлана Веселинова Димова - член
Адвокатска колегия - Разград
Исперих, ул.Ахинора 3
моб. 0888 917 135

адв. Исмигюл Сюлейман Семед - член
Адвокатска колегия - Разград
Кубрат, пл. Възраждане 5, ет.3, стая 3
моб. 0887 167 523

адв. Венко Иванов Косев - член
Адвокатска колегия - Разград
Исперих, ул.Ахинора 5
моб. 0887 490 324

адв. Ивелина Георгиева Игнатова - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, ул.Кирил и Методий 3, ет.2, офис 4
моб. 0898 786 852