адв. Невян Костадинов Костов - председател
Адвокатска колегия - Разград
гр. Разград, бул. България 11, вх.А, ап. 15
моб. 0888 444 588

адв. Надежда Василева Савова - член
Адвокатска колегия - Разград
гр.Разград, ул. Цар Асен 10, южен вход, ет.3, офис 20
моб. 0898 564 613

адв. Румяна Петрова Костадинова - член
Адвокатска колегия - Разград
Кубрат, пл. Възраждане , ет.1, стая 4
моб. 0896 713 600

адв. Албена Тодорова Тодорова - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, ул.Кирил и Методий 9, ет.1, офис 1
моб. 0888 003 957

адв. Невена Митева Йорданова - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, ул.Цар Асен 2, ет.3, офис 11
моб.: 0884 536 318