Основни членове

адв. Румен Димитров Воденичаров - председател
Адвокатска колегия - Разград
гр. Разград, бул.България 13, вх.А партер
mob. 0887 381 137

адв. Александър Илиев Маринов - зам.председател
Адвокатска колегия - Разград
гр. Разград, бул. Апр. въстание 58, вх.1, кантора 1
tel.: 084 62 44 89; mob.0887 150 476

адв. Мария Николаева Павлова - Секретар
Адвокатска колегия - Разград
гр. Разград, ул. Кирил и Методий 9, ет.1,
mob.0899 644 330

адв. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, бул. България 11 вх.В ет.2 ап.8
моб.0896 624 730

адв. Седефка Христоскова Борисова - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, пл.Ларго, бл.София, партер
моб. 0888 916 572

адв. Антон Руменов Монев - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, жк Лудогорие 6, ап.5
моб. 0878 781 313

адв. Драгомир Русев Павлов - член
Адвокатска колегия - Разград
Разград, ул. Кирил и Методий 3 ет.2 офис4
0898 583 218

Резервни членове

адв. Петко Цветанов Николаев - резервен член
Адвокатска колегия - Разград
Бяла, ул.Цар Борис I, 21А
моб. 0884 075 567

адв. Нермин Енвер Станева - резервен член
Адвокатска колегия - Разград
Исперих, ул.Васил Левски 67, ет.2, офис 12
моб. 0887 392 420